Tiedoksianto henkilöliikenteen asiakkaille
Rautalammin Auto Oy

 

1. Tarjottavat liikennepalvelut
Toimimme henkilöliikenneluvan nojalla. Tarjoamme reittiliikennettä pääsääntöisesti Sisä-Savon alueella ja ajojen aikataulut on saatavilla Oy Matkahuolto Ab:n ylläpitämässä valtakunnallisessa tietokannassa, www.matkahuolto.fi. Tilausliikennettä ajamme pääsääntöisesti Suomessa, mutta asiakkaiden tarpeen mukaan myös Baltiassa, Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa. Sopimusliikenteessä tilaajina ovat ELY-keskus, eri kunnat, kaupungit, yhteisöt ja yritykset.

 

2. Palveluista ja niiden muuttumisesta tiedottaminen
Reittiliikenteen aikataulut ja niissä tapahtuvat muutokset ovat saatavilla ajantasaisina Oy Matkahuolto Ab:n ylläpitämässä tietokannassa. Tilaus- ja sopimusliikenteen sekä valmismatkapakettien muutoksista tiedotetaan yhdessä tilaajan kanssa muutoksien vaatimalla tavalla.

 

3. Käytössä olevat liput ja niiden hinnat
Matkalippujen hinnat määräytyvät Oy Matkahuolto Ab:n hinnoittelun mukaisesti. Linja- ja ostoliikenteessä käyvät kaikki Matkahuollon myymät liput. Matkakortteja voidaan ladata joissakin busseissa käteisellä rahalla. Tilannetta päivitetään tarpeen mukaan. Netistä voi ladata itse qr-koodin, joka toimii maksuvälineenä näppärästi autoissa. Yksittäisen matkalipun voi ostaa tarvittaessa myös linja-autoista. Alennukset myönnämme matkahuolloin normien mukaisesti.

 

4. Käytössä olevat maksutavat
Maksutapana käy pankkikortti, käteinen, Matkahuollon lipputuotteet sekä asiakkaan erityistarpeen mukaan myös laskutus.

 

5. Informaatio- ja lippujärjestelmät
Yhtiömme normaali toimistoaika on arkisin ma – pe 08.00 – 16.00 mutta äkillisten toimeksiantojen ja mahdollisten häiriötilanteiden vuoksi olemme luoneet päivystysjärjestelmän, joka toimii kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä.
Käytössä olevat lippujärjestelmät määritetään liikenteeseen tilaajan tarpeiden mukaisesti.

 

6. Käytössä olevat ajoneuvot
Ajoneuvokalustomme koostuu yli 20:sta nykyaikaisesta henkilö- tai linja-autosta. Kaluston autokoko vaihtelee 8 - 66 paikkaiseen bussiin.
Kuljetustehtävä suoritetaan ajoon parhaiten sopivalla kalustolla ottamalla huomioon mm. asiakkaan vaatima auton esteettömyys ja pyörätuoli- tai tilausajovarusteet. Kaikissa autoissamme on turvavyöt ja alkolukko.
Autokalustoamme huolletaan säännöllisesti joko omassa huoltokorjaamossamme tai ns. merkkikorjaamoilla. Kalustomme siisteyteen kiinnitetään myös erityistä huomiota, jotta matkustaminen olisi mahdollisemman miellyttävää ja turvallista.

 

7. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen
Asiakastyytyväisyys on toimintamme perusta ja erittäin tärkeä arvo. Sitä seurataan / siihen kiinnitetään huomioita jatkuvasti. Pyydämme toimittamaan asiakaspalautteet puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löydätte nettisivujen yhteystiedot kohdasta. Kaikenlaiseen palautteeseen reagoidaan mahdollisimman pikaisesti ja tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi jos epäkohtia ilmenee.

 

8. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimusten purku ja vahingonkorvaus
Valitukset käsitellään ja niihin vastataan asiaan kuuluvalla tavalla. Asian koskiessa vahingonkorvausta tai hinnan palautusta, asia tutkitaan aina tapauskohtaisesti ja korvauksen ollessa aiheellinen korvataan vahinko asiakkaan kanssa keskenään neuvoteltavalla tavalla. Valmismatkoissa / pakettimatkoissa noudatamme valmismatkalain ehtoja. Sopimukset sovitaan tai puretaan aina sopimusehdoissa erikseen mainitulla tavalla neuvottelevien osapuolten kesken. Varsinaisia vahinkoja varten meillä on hyvin kattava vakuutusturva, joka korvaa vahingot korvauskäytännön mukaisesti.

 

9. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut
Huomattava osa pienoisbussikalustoamme on hyvin varustettu vammaisten ja liikuntarajoitteisten asiakkaiden palvelemiseen. Autot ovat joko matalalattiaisia tai ne on varustettu pyörätuolien nostamiseen tarkoitetulla nostimella. Henkilökuntamme on hyvin osaavaa liikuntaesteisten asiakkaiden / ryhmien kanssa toimimiseen ja heidän avustamiseen. Reittiliikenteessä olevat bussimme eivät ole esteettömiä, joten niissä ei ole erikoisvarusteita liikuntarajoitteisten henkilöiden tarvitsemien välineiden, esim. pyörätuolit, nostamista varten.

 

10. Henkilökunta ja omat arvomme
Henkilöstömme on osaavia, motivoituneita alan ammattilaisia, jotka ovat tottuneet erilaisten asiakasryhmien kanssa hyvään palveluun. Kaikilla on voimassa olevat, vaadittavat ammattipätevyydet. Yhtiömme arvoihin kuuluu henkilöstömme arvostamisen lisäksi työkykyä ylläpitävä ja sitä parantava / ennakoiva toiminta. Asiakkaan arvostaminen on toimintamme tärkeitä perusteita. Tähän pyritään laadukkaalla palvelulla etsimällä uusia ideoita, pitäen toiminta kannattavana ympäristö huomioon ottaen.